Saturday, May 1, 2010

Mitä varten meidät on luotu?

J.I. Packer, Jumalan tunteminen


"Mitä varten meidät on luotu? Jumalan tuntemiseen. Mikä päämäärä meidän tulisi valita elämällemme? Jumalan tunteminen. Mitä on se iäinen elämä, jonka Jeesus antaa? Jumalan tunteminen. "Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen" (Joh. 17:3). Mikä on elämän paras asia, joka tuo enemmän iloa, riemua ja tyydytystä kuin mikään muu? Jumalan tunteminen. "Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa; vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut" (Jer. 9:23s.). Mikä niistä tiloista, joissa Jumala näkee ihmisen olevan, tuottaa hänelle enimmin tyydytystä? Hänen tuntemisensa. "Minä haluan... Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja" (Hoos. 6:6)"

(J.I. Packer, Jumalan tunteminen [Uusi Tie, 1981], s. 35.)

No comments: